Aktualności

Informujemy, iż w naszej placówce jest możliwość skorzystania z domowych wizyt dla pacjentów ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności.