indywidualna praca z pacjentem za pomocą metod PNF i Funkcjonalnej Terapii Manualnej

trening kontroli nerwowo – mięśniowej (propriocepcja)

ćwiczenia na przyrządach Thera Band

ćwiczenia czynne w odciążeniu

Kinesiology Taping