Kinezyterapia

  • indywidualna praca z pacjentem za pomocą metod PNF i Funkcjonalnej Terapii Manualnej
  • trening kontroli nerwowo – mięśniowej (propriocepcja)
  • ćwiczenia na przyrządach Thera Band
  • ćwiczenia czynne w odciążeniu
  • Kinesiology Taping