Rejestracja on-line

W zależności od rodzajów zabiegów (skierowanie od lekarza rehabilitacji) termin może zostać przyspieszony lub opóźniony. Skierowania pilne - krótszy termin realizacji, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - realizacja w miarę możliwości w bardzo krótkim terminie.Informujemy, że podmiotem przetwarzającym dane osobowe przesyłane w formularzu rejestracyjnym jest ZOZ Pazare Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Brackiej 54, 95-200 Pabianice. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art 6 ust 1 pkt a RODO. Dane przechowywane będą zgodnie z art 29 Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ZOZ Pazare Sp. z o.o. udziela Inspektor Danych Osobowych.