RODO

Administratorem Danych Osobowych jest ZOZ Pazare Sp. z o.o., ul. Bracka 54, 95-200 Pabianice


 

Inspektor Danych Osobowych:

Dariusz Jasiński

nr tel. 666 042 049

adres e-mail: iod@djstudio.com.pl

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00